Đổi camera cũ lấy camera mới tại Đồng Tháp và Miền Tây Đây là cơ hội cho quý khách hàng nào đang dùng hệ thống camera công nghệ cũ lên camera công nghệ mới hiện nay với mức giá hỗ trợ nâng cấp gần như là sale off 40-50% mức giá bình thường…. Quý khách […]