Hướng dẫn trích xuất video đầu ghi camera UNV (Uniview)

Camera Quan Sát Bảo Minh

Hướng dẫn trích xuất video đầu ghi camera UNV (Uniview)

Để trích xuất video đầu ghi camera UNV trên PC vui lòng cài đặt phần mềm EZStation trên PC, download tại đây

Tham khảo sản phẩm tại www.camerauniview.vn

Video hướng dẫn trích xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *