COMBO KIT IP POE
 
-13%
+
7.500.000 6.500.000
-10%
+
7.800.000 7.000.000
-10%
+
7.800.000 7.000.000
-11%
+
8.900.000 7.900.000
-12%
+
8.500.000 7.500.000
-14%
+
10.480.000 8.990.000
-14%
+
10.480.000 8.990.000
+
CAMERA TRỌN BỘ
 
-16%
+
-19%
+
-12%
+
8.500.000 7.500.000
-13%
+
7.500.000 6.500.000
-17%
+
7.000.000 5.800.000
-25%
+
6.000.000 4.500.000
-25%
+
6.000.000 4.500.000
CAMERA WIFI
 
+
-14%
+
2.150.000 1.850.000
-13%
+
1.550.000 1.350.000
-17%
+
1.150.000 950.000
+
+
-14%
+
1.450.000 1.250.000
-15%
+
1.350.000 1.150.000
CAMERA DAHUA
 
-25%
+
+
+
-30%
+
-14%
+
10.480.000 8.990.000
-14%
+
10.480.000 8.990.000
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
CAMERA KBVISION
 
-14%
+
-14%
+
-15%
+
-15%
+
-17%
+
-17%
+
-18%
+
-18%
+
-9%
+
-9%
+
-19%
Xem sản phẩm yêu thích
+
10.700.000 8.700.000
-18%
+
-24%
+
820.000 620.000
-24%
+
820.000 620.000
-21%
+
940.000 740.000
-21%
+
940.000 740.000
-19%
+
1.060.000 860.000
-19%
+
1.060.000 860.000
-27%
+
1.280.000 940.000
-27%
+
1.280.000 940.000
-23%
+
880.000 680.000
-23%
+
880.000 680.000
-29%
+
690.000 490.000
-26%
+
770.000 570.000